Zapytaj mnie o coś

Zapytaj Nas


Wszystkie pola oznaczone gwiazdkami (*) są wymagane


Wysyłając niniejszy formularz przez wciśnięcie klawisza "Wyślij" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Detruck Sp. z o.o., ul. Okrężna 3, 44-100 Gliwice oraz podmioty działające na ich zlecenie w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Detruck Sp. z o.o. (lub podmioty działające na ich zlecenie) wiadomości o treściach reklamowych oraz zawierających propozycje zawarcia umowy pochodzących od Detruck Sp. z o.o. na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.
 

Państwa pytania kierowane do nas:

 

Jak często należy wymieniać opony w wózkach widłowych typu komisjoner?

- W tego typu wózkach (oraz w wózkach terenowych) opony należy wymieniać co 1000mtg, ponieważ są one bardziej ekploatowane niż inne modele. W pozostałych modelach tj.: boczny wózek paletowy, ręczny wózek paletowy - elektryczny, reach stalker, opony wymienia się co 2000 mtg.

 

Czy przedni widelec z czołowego wózka widłowego czterokołowego można zainstalować do tego samego typu wózka ale trzykołowego?

- Tak, jest to możliwe. Ale tylko jeśli chodzi o modele TOYOTY CP105 - 110. Dodatkowo dodaje się na tył wózka obciążenie. Należy jednak pamiętać, że po tego typie operacji, wózek trzykołowy będzie miał większą moc udźwigu o ok. 2 tony, ale nie będzie miał tej samej mocy co wózek czterokołowy. Natomiast zwrotność wózka trzykołowego na pewno nie ucierpi po tym zabiegu.