Przegląd konserwatorski

Obowiązki nałożone na użytkownika/właściciela wózków widłowych: 

  • zgłoszenie do UDT użytkowanych wózków widłowych;
  • dostarczenie dokumentacji technicznej każdego posiadanego wózka;
  • utrzymanie dobrego stanu technicznego wózka, która pozwala na jego bezpieczną i właściwą eksploatację;
  • założenie Książki Konserwacji dla każdego posiadanego wózka;
  • wykonanie regularnych przeglądów konserwatorskich przez uprawnionego konserwatora zgodne z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego;


„Art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz.676 oraz rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające z dniem 3 lutego 2003 roku zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji wózków widłowych nakładają na użytkowników wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia obowiązek objęcia ich dozorem technicznym.”

 

WYCHODZĄC NAPRZECIW POTRZEBOM, CHCEMY ZAPROPONOWAĆ UMOWĘ NA
stałe przeglądy konserwatorskie Twoich wózków widłowych

 

W ramach umowy będziemy sprawdzać:

  • stan techniczny mechanizmów napędowych
  • układów hamulcowych oraz cięgien nożnych i zamocowań
  • działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych
  • działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
  • prawidłowość obsługi urządzeń

 

Zamów usługę przeglądów konserwatorskich
Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości?
Zadzwoń, odpowiemy na każde pytanie

T. 32/302 20 01

Wysyłając niniejszy formularz przez wciśnięcie klawisza "Wyślij" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Detruck Sp. z o.o., ul. Okrężna 3, 44-100 Gliwice oraz podmioty działające na ich zlecenie w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności podania moich danych osobowych. Znane jest mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Detruck Sp. z o.o. (lub podmioty działające na ich zlecenie) wiadomości o treściach reklamowych oraz zawierających propozycje zawarcia umowy pochodzących od Detruck Sp. z o.o. na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

 

PODPISUJĄC Z NAMI UMOWĘ:

wózki widłowe,naprawa wózków widłowych,przegląd konserwatorski masz pewność, że Twój
wózek przeszedł przegląd konserwatorski na czas
 
wózki widłowe Gliwice,wózki widłowe - DeTruck,serwis wózków widłowych nie musisz pamiętać o konieczności wykonywania
tychże przeglądów. Pod Twoim okiem
przygotujemy harmonogram terminów przeglądów
 
naprawa wózków widłowych,przegląd konserwatorski,udt eliminujesz koszt dojazdu,
my przyjedziemy do Ciebie
 
wózki widłowe Gliwice,przegląd konserwatorski,udt uzyskasz bardzo atrakcyjną cenę,
jedynie 79,00 pln za każdy
przegląd konserwatorski
 
wózki widłowe,widlaki śląsk,wózek widłowy w każdym momencie masz
wgląd w stan techniczny swoich wózków,
co w konsekwencji powoduje jego znaczną poprawę
 
widlaki śląsk,remonty wózków widłowych,naprawa wózków widłowych Gliwice szybko i bezproblemowo przeprowadzimy
Cię przez proces rejestracji. Wystarczy, że
wypełnisz i wyślesz formularz umieszony powyżej,
a my skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia
szczegółów i sfinalizowania umowy