Outsourcing

Outsourcing usług transportu wewnątrzzakładowego / krótkiego

Ilość i złożoność procesów produkcyjnych wywołuje konieczność zatrudniania pracowników do koordynacji oraz fizycznego uczestnictwa w tych procesach.

Wzrost zatrudnienia powoduje wzrost kosztów operacyjnych co niekorzystnie wpływa na wynik przedsiębiorstwa. Alternatywą jest wydzielenie tych kosztów z poza struktury firmy tzw. outsourcing.

Powierzenie fragmentów działalności oraz koncentracja na podstawowej działalności operacyjnej finalnie powoduje wzrost konkurencyjności oraz efektywności organizacji.