Kontakt

ul. Okrężna 3
44-100 Gliwice

Biuro
tel.: 32 302 20 01
fax.: 32 302 20 05

Dział Handlowy
tel. kom.: 602 710 100
 
Dział Serwisu
tel.: 32/ 237 85 53
tel. kom.: 662 257 303
 
Sprzedaż części
tel.: 668 127 440
tel.: 668 695 634
Przepraszamy, mapa jest chwilowo niedostępna...

Informacje prawne

Siedziba Detruck Sp. z o.o.:
ul. Okrężna 3, 44-100 Gliwice;
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000336716; 
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, w całości wpłacony;
NIP: 969-155-65-48;
REGON: 241313695;